ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨ មិនា ២០១២

របាយការណ៍​អំពី​ទិវា​នារី​​អន្តរជាតិ​

ក្រោម​ប្រធាន​បទ​

 អ្នក​ម្ដាយ​ដ៏​ឆ្នើម​របស់​ខ្ញុំ​

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥ ខែ​កុម្ភៈ ដល់​ ថ្ងៃ​ទី​ ខែ​ មិនា​ ២០១២

ដឹក​នាំ​ដោយ៖ ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី

រៀបចំ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ដោយ៖ អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​

អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ ​រៀបចំ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មួយ​ដើម្បី​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ក្រសួង​កិច្ច​ការ​នារី​ក្នុង​ការ​អបអរ​ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ​៨មិនា ឆ្នាំ២០១២។ យុទ្ធនាការ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​​ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​យល់​ដឹង​បន្ថែម​ទៅ​លើ​តម្លៃ​នៃ​មាតា​ក្រោម​ប្រធាន​បទ​ដែល​ជ្រើស​រើស​ដោយ​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី​មាន​ឈ្មោះ​ថា​«អ្នក​ម្ដាយ​ដ៏​ឆ្នើម​របស់​ខ្ញុំ»។

ប្រវត្តិ​ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ

ទិវា​នារី​អន្តរ​ជាតិ(៨​មិនា) គឺ​ជា​ទិវា​មួយ​ដែល​នារី​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក​ប្រារព្ធ​ពិធី​ដើម្បី​រំលឹក​អប​អរសាទរ។​ជា​ឱកាស​មួយ ត្រូវ​អបអរ​ដោយ​មាន​ពិធី​បុណ្យ​រំលឹក​ខួប​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ដោយ​នារី​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក។ អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ ក៏​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរ​សាទរ​ទិវា​នេះ និង​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​បាន​កំណត់​ទិវា​នេះ ថា​ជា​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ជាតិ​របស់​ខ្លួន​ផង​ដែរ។

Subscribe to ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨ មិនា ២០១២